Miesięczne archiwum: Wrzesień 2014

Ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym, uchwalona

Zwieńczenie w ostatnich dniach kilkuletnich prac parlamentarnych nad projektem ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym poprzez jej uchwalenie oznacza, że nowe przepisy mogą wejść w życie jeszcze przed końcem roku. Będą one stanowiły przeciwwagę dla praktykowanej dotychczas na podstawie zapisów Kodeksu Cywilnego renty dożywotniej, którą …

ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – Działanie 8.2               W związku z realizacją projektu pt.  „Zintegrowany system zarządzania projektami udostępniony w formule SaaS” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2 – „Wspieranie wdrażania elektronicznego …

Ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym gotowa

Sejm uchwalił w piątek ustawę o odwróconym kredycie hipotecznym. Zakłada ona, że bank będzie wypłacał swojemu klientowi przez określony czas lub jednorazowo świadczenie pieniężne, zabezpieczone hipoteką ustanowioną na każdym rodzaju nieruchomości, także gruntach. Za uchwaleniem ustawy opowiedziało się 287 posłów (m.in. z PO, PSL, …

Zapytanie ofertowe ws. dostawy sprzętu informatycznego

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – Działanie 8.2               Zamówienie na dostawę sprzętu informatycznego wraz z niezbędnym oprogramowaniem do projektu pt.  „Zintegrowany system zarządzania projektami udostępniony w formule SaaS”   Marcin Krzystyniak ul. Mickiewicza 144 A 39-100 …