Czym jest oprocentowanie? Konstrukcja kredytu złotowego.

Czym jest oprocentowanie? Konstrukcja kredytu złotowego.

Jeszcze niedawno prawie każdy pożyczał we frankach szwajcarskich, potem w euro, a wcześniej w dolarach. Taki kredyt był ok. kilkanaście, a czasem nawet kilkadziesiąt procenta tańszy niż złotówkowy. Dziś kredyt w obcych walutach bardzo trudno jest dostać, a ewentualny szczęśliwiec musi spełnić szereg trudnych dla większości kredytobiorców warunków. Dodatkowo redukcje stawki bazowej oraz marż na kredytach złotowych spowodowały, że to właśnie kredyt w rodzimej walucie stał się bardzo atrakcyjnym rozwiązaniem.Co warto wiedzieć o oprocentowaniu kredytu mieszkaniowego?

Oprocentowanie kredytu potocznie nazywane stopą procentową jest wielkością (podawaną zwykle w skali roku), która służy do wyliczenia kwoty odsetek należnych bankowi z tytułu udzielonego kredytu.
Wyznacza się je za pomocą dwóch składników, tj. stopy referencyjnej (zwanej też stawką bazową) oraz marży Banku. Należy pamiętać, że o ile stawka bazowa ulega zmianie (najczęściej kwartalnie) to marża banku jest niezmienna przez cały okres kredytowania.

Stopa procentowa kredytu = stawka bazowa + marża banku

Na oprocentowanie kredytu składa się zatem: stawka bazowa WIBOR (w zależności od rodzaju kredytu 1M, 3M, 6M, a rzadziej 12M) oraz marża Banku.

FacebookTwitterGoogle+LinkedInEmail