Jak wygląda proces ubiegania się o kredyt?

Jak wygląda proces ubiegania się o kredyt?

Zdecydowałeś się już na kupno mieszkania na kredyt ? Przed tą poważną decyzją warto zaczerpnąć wiedzy o zakresie koniecznych do podjęcia działań mających na celu jej realizację.

Poniżej w krótkich punktach przedstawiamy jak wygląda proces udzielenia kredytu, czyli droga do własnego „M”. Warto przy tym pamiętać, że procedura kredytowa opisana poniżej w większości Banków wygląda bardzo podobnie, zatem informacje tu zawarte są uniwersalne.

1. Wybór nieruchomości – często jest to najdłuższy etap w przygotowaniach do przeprowadzenia się do własnego lokum. Tu też można w praktyce wyznaczyć rozpoczęcie procesu kredytowego. By jednak przejść do kolejnego punktu należy tę decyzję podjąć. Warto też wiedzieć, że na tym etapie nie musi ona być ostateczna i nieodwołalna.

2. Podpisanie umowy przedwstępnej – czy jest ono potrzebne do rozpoczęcia procesu kredytowego? Tak. Wychodzimy z założenia, że tylko sformalizowanie wyboru za pomocą takiej umowy obliguje strony do dotrzymania jej warunków. Daje też ona podstawy samej transakcji, przedstawia strony do niej przystępujące, warunki jej zawarcia, kwotę zakupu i jego warunki. W takiej umowie (nie wymagamy umowy przedwstępnej w formie aktu notarialnego) podawany jest też termin ostatecznego przeniesienia własności za pomocą Aktu Notarialnego.

3. Zebranie dokumentów kredytowych – podczas spotkania z doradcą zostaniesz poinformowany o niezbędnych dokumentach, które Bank będzie wymagał do przeprocesowania wniosku i uruchomienia kredytu.

4. Złożenie wniosku kredytowego w Banku – odbędzie w miejscu wygodnym dla Ciebie lub w najbliższej placówce właściwego Banku i polega na wypełnieniu i podpisaniu konkretnych druków bankowych. Kompletny wniosek kredytowy wraz z dokumentami zostanie przekazany do analizy.

5. Wydanie decyzji kredytowej – następuje po przeprowadzeniu pełnej i dogłębnej analizy całości transakcji, tzn., zbadaniu naszej zdolności kredytowej oraz formalno-prawnych aspektów transakcji.  Sprawdzone też zostanie jak wywiązywałeś się z dotychczasowych zobowiązań kredytowych.
Są sytuacje, kiedy Bank wydaje decyzję warunkową, tzn. obliguje kredytobiorcę do spełnia dodatkowych warunków, aby kredyt mógł być udzielony. Czasami jest to dodatkowy dokument, innym razem dodatkowe zabezpieczenie kredytu.

6. Przygotowanie umowy kredytowej – to praktycznie automatyczny proces. Umowa poza standardowymi niezmiennymi formułami, zawiera warunki opisane w decyzji kredytowej.

7. Podpisanie umowy kredytu – przed podpisaniem umowy  otrzymasz egzemplarz umowy do wglądu. Przeczytaj, sprawdź czy zapisy zgadzają się z wcześniejszymi zapisami z decyzji kredytowej. Warto też zaznaczyć sobie ewentualne niejasne zapisy, które będziesz mógł wyjaśnić z doradcą przed podpisaniem umowy. Do umowy kredytu dołączane są też załączniki w zależności od rodzaju kredytu.

Na tym etapie też następuje dokonanie wszelkich formalności dotyczących wypełnienia warunków do podpisania umowy, ustanowienie zabezpieczeń przejściowych (np.: ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych) opłacenie prowizji bankowej.
Warto też dla wygody obsługi kredytu założyć rachunek, z którego bezpośrednio pobierane będą środki na obsługę kredytu (spłatę kolejnych rat).

8. Podpisanie Aktu Notarialnego – posiadając już w ręku podpisaną umowę kredytową umawiasz się razem z obecnymi właścicielami nieruchomości u notariusza.
Poprzez podpisanie Aktu Notarialnego następuje przeniesienie na Ciebie (bądź Ciebie i współwłaściciela) własności nieruchomości.
W przypadku nieruchomości w budowie, Akt Notarialny podpisuje się dopiero po jej oddaniu do użytkowania (np. zakup lokalu u dewelopera). Dopiero teraz jesteś właścicielem nowej Nieruchomości.

9. Ustanowienie zabezpieczeń docelowych – podstawowym zabezpieczeniem jest dokonanie wpisu hipoteki do Księgi Wieczystej nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie.
Wszystkie Banki wymagają złożenia i opłacenia w odpowiednim Sądzie wniosku o:

a.    wpis hipoteki w przypadku lokali z istniejącą Księgą Wieczystą (KW) wolną od obciążeń,
b.    wykreślenia hipoteki na rzecz innego banku oraz wpis własnej hipoteki w przypadkach refinansowania innego kredytu
c.    założenia KW i wpisu hipotek dla nieruchomości, które nie posiadają własnej odrębnej KW (lokale nabywane od deweloperów, spółdzielni mieszkaniowych, czy podziału działek na których trwa budowa systemem gospodarczym)

Dopiero po udokumentowaniu w Banku złożenia tych dokumentów możliwe jest uruchomienie środków z kredytu. Środki są przekazywane przez Bank na podstawie złożonego przez Ciebie wniosku o uruchomienie kredytu. Uruchomienia w zależności od wnioskowanego produktu dokonać możemy na rachunek bankowy Zbywcy (dewelopera, osoby fizycznej), rachunek kredytowy w innym banku – w przypadku konsolidacji lub rachunek własny – w przypadku pożyczki.
Warto też wspomnieć, że w zależności od produktu jak i warunków umowy środki uruchomione są w całości (jednorazowo) bądź w transzach.

10. Dostarczenie odpisu Księgi Wieczystej – jest czynnością potwierdzającą dokonanie wpisu hipotek na rzecz Banku i spoczywa na kredytobiorcy. W tym momencie też wygasa „sankcja” podwyższonego oprocentowania (stosowanego często zabezpieczenia dodatkowego – do momentu wpisu hipoteki). Termin ten uzależniony jest od lokalizacji nieruchomości i związanej z nią sprawności działania Sądu. Średni czas oczekiwania na taki odpis wynosi ok. 1 do 3 m-cy w zależności od położenia nieruchomości i obłożenia Sądu.

Na zakończenie chciałbym zwrócić uwagę, że warto się skupić się na początkowych etapach poprzedzających złożenie wniosku kredytowego. Odpowiednie przygotowanie niezbędnych dokumentów może w znacznym stopniu skrócić okres oczekiwania na objęcie na własność nowego lokum. Czas oczekiwania na decyzję, potem umowę i  uruchomienie środków w każdym Banku uzależniony jest od jakości zgromadzonej dokumentacji, czasu wypełniania ewentualnych warunków zawartych w decyzji, jak i samego złożenia dyspozycji wypłaty.

Jeśli zdecydowałeś się na kredyt mieszkaniowy i chcesz uzyskać u nas pomoc w jego finalizacji możesz skontaktować się z nami za pomocą formularza kontaktowego.

FacebookTwitterGoogle+LinkedInEmail