Nieruchomości

Corporate buildingsSektor nieruchomości stanowi filar gospodarek w skali światowej. Nieodłącznie z nim związanych jest wiele innych rynków począwszy od transportu a na finansach kończąc.

W Polsce ubiegły 2012 rok był kolejnym, w którym warunki dyktowali kupujący. Charakteryzował się sporą nadpodażą mieszkań, zarówno na rynku wtórnym jak i tych wystawionych do sprzedaży przez deweloperów. Dodatkowo dało się odczuć ograniczenia w dostępności kredytów, które skutkowały spadkiem cen. Średnia cena metra kwadratowego mieszkań spadła niemal o 15% (oczywiście na lokalnych rynkach wyglądało to różnie). Znaczny wpływ na zachowania rynku miały dwa czynniki budzące istotne obawy jego uczestników. 29 kwietnia 2012 rokuweszła w życie Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, zwana ustawą deweloperską, która stworzyła nową rzeczywistość prawno-finansową zarówno dla firm działających na rynku nieruchomości jak i jego pojedynczych detalicznych uczestników będących odbiorcami produktów deweloperów. Drugim mającym istotny wpływ na rynek nieruchomości czynnikiem była rekomendacja S III. W dużym skrócie wymusiła ona bardziej rygorystyczny sposób obliczania zdolności kredytowej Klientów zainteresowanych zaciągnięciem kredytu mieszkaniowego.

Z perspektywy czasu ustawa deweloperska oceniona została jako stymulator podaży, a Rekomendacja SIII przyczyną przyhamowania popytu. Ważnym czynnikiem stymulującym był też zakończony rządowy program „Rodzina na Swoim”, który pomimo kwartalnie podwyższanych progów dostępności, dopingował potencjalnych beneficjentów do pośpiechu, by z niego skorzystać.

Jaka jest i jaka będzie przyszłość na rynku nieruchomości? eMKA consulting, to nie tylko licencjonowany pośrednik w obrocie nieruchomości. W skład naszego zespołu wchodzą osoby, które miały bezpośredni wpływ na kształt Ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego jak również ostateczny kształt programu „Dopłat do kredytów na budowę domów energooszczędnych” skierowanych do osób fizycznych i realizowanego we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Ofertę swoją kierujemy zatem nie tylko do osób fizycznych chcących pozyskać finansowanie na realizację swoich potrzeb mieszkaniowych, ale również do instytucjonalnych uczestników szerokiego rynku nieruchomości, którym służymy merytorycznym wsparciem w ich planach inwestycyjnych.

Zapraszamy do kontaktu >>