Słownik

Poniżej przykładowy słownik pojęć bankowych.

Aneks

Pisemna zmiana wprowadzona do umowy kredytowej.
Bank

Instytucja posiadająca zezwolenia uprawniające do wykonywania czynności bankowych, m.in. udzielanie pożyczek, przyjmowania lokat.
Bankowość elektroniczna

Usługa umożliwiająca klientowi dostęp do jego rachunku, dokonywania na nim operacji (np. przelewów) za pośrednictwem internetu lub łącza telefonicznego.
Biuro Informacji Kredytowej (BIK)

Instytucja, która gromadzi i udostępnia informacje o kredytobiorcach i spłacanych przez nich kredytach. Informacje pochodzą od banków.
Debet

Przekroczony stan na rachunku – saldo ujemne. Debet może być też rodzajem krótkoterminowej pożyczki, którą posiadacz rachunku może zaciągnąć na poczet kolejnych wpływów na rachunek.