Specjalistyczne doradztwo IT

eMKa Consulting oferuje szeroko pojęte doradztwo w obszarze projektów IT i ICT. Merytoryczną wiedzę i doświadczenia zespołu w zakresie teleinformatyki połączyliśmy z doświadczeniem w pozyskiwaniu środków z funduszy europejskich. Wspieramy naszych Klientów w zakresie optymalizacji rozwiązań IT/ITC w odniesieniu do projekcji ich rozwoju.

eMKa Consulting doradza swoim klientom w zakresie rozpoznania potrzeb i przygotowania koncepcji rozwoju ich biznesów w oparciu o tworzone strategie, wyszukiwania i doboru właściwych źródeł finansowania, jak również realizację i wdrożenia projektów IT i ICT także w formule PPP.

Doradzamy w zakresie kompleksowej informatyzacji przedsiębiorstw i administracji publicznej, w tym opracowanie:

  • analiz potrzeb
  • analiz przedwdrożeniowych
  • analiz wykonalności technicznej przedsięwzięć
  • usługi doradczej w zakresie metodologii wyceny przedsięwzięcia IT
  • usługi doradczej w zakresie metodologii oceny rezultatów przedsięwzięcia, wyznaczania wskaźników i technik monitoringu ich realizacji
  • analizę finansową przedsięwzięcia