Usługi prawne

prawoeMKa consulting oferuje sze­­­ro­­­ki za­­­kres usług pra­­w­niczych. Współpracujemy z kilkoma kancelariami prawnymi, by nasza usługa mogła być kompleksowa. Realizujemy wsparcie we wszystkich dziedzinach pra­­­wa, ma­­­ją­­­cych zastosowanie w ramach prowadzonych przez Klientów dzia­­­ła­­l­no­­­­­ści go­­­spo­­­da­­r­czych. Wspieramy też negocjacje handlowe naszych Klientów z innymi podmiotami.

Swobodnie poruszamy się w obowiązujących przepisach prawnych, chętnie angażujemy się w nowe projekty, gwarantujemy elastyczne i nowatorskie podejście do rozwiązań problemów naszych Klientów.

Oferujemy kompleksowe doradztwo prawne i konsultacje. Eksperci eMKa consulting przygotują raporty duediligence. Nasi prawnicy sporządzą opinie i przygotują informacje prawne, pomogą w skompletowaniu projektów dokumentów i umów handlowych regulujących stosunki pomiędzy kontrahentami.

Współpracujące z nami kancelarie gotowe są reprezentować naszych Klientów w sporach sądowych, postępowaniach podatkowych, odszkodowawczych, czy postępowaniach administracyjno-sądowych.  Chętnie będziemy Państwa reprezentować w postępowaniach arbitrażowych.

W nawiązaniu do naszych szerokich doświadczeń na rynku nieruchomości chętnie podejmiemy się prawnego doradztwa w zakresie nabywania i sprzedaży nieruchomości, umów najmu, inwestycji budowlanych, projektów infrastrukturalnych i partnerstwa publiczno-prywatnego, prawa zagospodarowania przestrzennego, aż po spory związane z obszarem nieruchomości.

Zapraszamy do kontaktu >>