Wybór sposobu spłaty – raty równe czy malejące?

Wybór sposobu spłaty – raty równe czy malejące?

Wielu osób podejmuje decyzję o formie spłaty kredytu na podstawie wysokości raty do spłaty – liczy się bowiem miesięczne obciążenie domowego budżetu  Ważne jednak, by przy wyborze formy spłaty kierować się rzeczywistymi możliwościami finansowymi, a nie tylko i wyłącznie zimną matematyczną kalkulacją.

W przypadku produktów hipotecznych zwykle mamy wybór pomiędzy systemem rat równych i malejących, którego to wyboru najczęściej nie mamy przy innych rodzajach kredytów np. gotówkowych, gdzie standardem rynkowym jest forma spłaty w ratach równych.

O wszystkich kosztach związanych z wyborem systemu rat dowiedzieć się możesz z harmonogramu spłat Twojego zobowiązania. Znajdziesz tam również informację o sumie odsetek jakie oddasz bankowi w całym okresie kredytowania. Z analizy tych informacji wyniknie, że wybierając system rat malejących suma odsetek będzie niższa.

Rata = kapitał + odsetki
Nasuwa się tu pytanie, z czego wynika różnica skoro oprocentowanie kredytu, niezależnie od wyboru formy spłaty, jest takie samo?
Wytłumaczenie jest stosunkowo proste. Rata każdego kredytu składa się z kapitału, czyli pieniędzy jakie otrzymałeś na zdeklarowany w umowie kredytu cel i odsetek, stanowiących niejako wynagrodzenie dla Banku za udostępnienie Ci konkretnej pożyczki.

Równe czy malejące – co je wyróżnia?

  • Raty równe

Decydując się na wybór rat równych, co miesiąc będziesz spłacał tę samą kwotę – każda rata będzie tej samej wysokości. Należy wziąć pod uwagę, że zasadą jest spłata odsetek od kapitału pozostałego do spłaty. Początkowo zatem większą część raty stanowią odsetki, natomiast kapitał stanowi niewielki ułamek całości.
Z czasem, gdy spłacasz kolejne raty powyższe proporcje ulegają zmianie, a pod koniec spłaty rata zawiera już głównie część kapitałową. Zauważyć tu warto, że w tym systemie kapitał spłacany jest wolniej.

  • Raty malejące

Wybierając system rat malejących na początku zapłacisz więcej, ale z każdym następnym miesiącem Twoja rata będzie niższa. Szybciej spłacasz kapitał, stąd odsetki w kolejnych miesiącach naliczane są od mniejszej kwoty. W harmonogramie spłat różnicę tę widać gołym okiem, bo kapitał do spłaty w całym okresie kredytowania jest taki sam, odsetki zaś stale maleją – to dlatego zapłacisz mniej odsetek.

Jakiego zatem dokonać wyboru?

Na to pytanie nie ma jednoznacznie właściwej odpowiedzi – wszystko zależy od Twoich możliwości finansowych.

  • Jeżeli posiadasz wysoką zdolność kredytową korzystniejszy wydaje się być z pewnością wybór rat malejących.
  • Jeżeli Twoja zdolność do obsługi swoich zobowiązań nie jest wysoka, możesz nie mieć wyboru, a jedynym możliwym rozwiązaniem są raty równe.

Wynika to z faktu, iż miesięczne obciążenie wynikające z raty kredytu jest w początkowych miesiącach spłaty na znacznie niższym poziomie niż obciążenie wynikające z rat spłacanych w systemie malejącym.

Pamiętaj, że kredyt jest zobowiązaniem odczuwanym przez wiele lat, dlatego decyzję
o wyborze rat warto podjąć rozważnie i dostosować je do Twoich możliwości finansowych.

FacebookTwitterGoogle+LinkedInEmail