Wybrać kredyt czy pożyczkę? Na czym naprawdę polega różnica?

Wybrać kredyt czy pożyczkę? Na czym naprawdę polega różnica?

Pojęcie kredytu hipotecznego w potocznym rozumieniu uległo znacznemu uogólnieniu. Używając tego terminu najczęściej mamy na myśli kredyt mieszkaniowy na zakup nowego lokum.
Ogólne pojęcie kredytu mieszkaniowego należy jednak podzielić na produkty, które ono zawiera.
W ramach tego pojęcia rozróżniamy w bankach następujące produkty zabezpieczone hipoteką:

  • kredyt mieszkaniowy
  • pożyczkę hipoteczną
  • kredyt konsolidacyjny

Zarówno kredyt, jak i pożyczka należą do najbardziej popularnych produktów bankowych, być może dlatego wiele osób te pojęcia myli. Z prawnego punktu widzenia występują między nimi zasadnicze różnice. Są to bowiem odmienne umowy niosące ze sobą różne konsekwencje prawne i finansowe.
Na czym więc polegają główne różnice między nimi? Ilustruje je poniższa tabela:

Kredyt Pożyczka
Przepisy regulujące Ustawa Prawo bankowe Kodeks cywilny
Udzielający Wyłącznie Banki Każda osoba fizyczna lub prawna będąca właścicielem pieniędzy
Sposób zawarcia umowy W formie pisemnej pod rygorem nieważności (zawiera termin zwrotu kapitału wraz z odsetkami w ściśle określonej formie rat) W dowolnej formie (konieczność sporządzenia w formie pisemnej, gdy jej kwota jest wyższa niż 500 zł)
Przedmiot umowy Pieniądze, jednak Bank nigdy nie udziela kredytu w formie gotówkowej, ale poprzez przekazanie ich na konto Klienta Nie tylko środki pieniężne, ale też przedmioty materialne. Pożyczka może zostać przekazana w postaci fizycznej, jak i w gotówce
Opłaty Umowa kredytu jest odpłatna, a ceną kredytu są tu opłaty, prowizje i odsetki Udzielenie pożyczki może być nieodpłatne (choć myśląc perspektywą Banku podlega ono tym samym regułom co udzielenie kredytu)
Przeznaczenie środków Na ściśle określony cel wskazany w umowie (wyjątek stanowią kredyty konsumpcyjne i gospodarcze, które w reguły udzielane są na pokrycie bieżących wydatków). W przypadku wykorzystania środków niezgodnie z zadeklarowanym przeznaczeniem, Bank może zażądać ich natychmiastowego zwrotu Brak ingerencji w sposób wykorzystania pożyczki. W Banku Pocztowym pożyczka nie może zostać przeznaczona jedynie na finansowanie działalności gospodarczej (do czego Klient zobowiązuje się w umowie)
Własność przekazanych środków Kredytodawca przekazuje kredytobiorcy środki pieniężne jedynie do czasowej dyspozycji – nigdy nie staną się jego własnością Pożyczkobiorca staje się właścicielem kwoty lub przedmiotu pożyczki (jeżeli pożyczkodawcą jest Bank, podlega ona zwrotowi)

Formą pośrednią pomiędzy pożyczką hipoteczną, a kredytem hipotecznym jest kredyt konsolidacyjny. Banki udzielają go zazwyczaj na spłatę kredytów: mieszkaniowych, konsumpcyjnych, samochodowych, innych konsolidacyjnych, limitów w rachunku osobistym, kart kredytowych i innych udokumentowanych zobowiązań finansowych (np. pożyczek zakładowych).
Niektóre z nich w ramach kredytu konsolidacyjnego i po jego cenie dopuszczają ponadto przeznaczenie pewnej kwoty kredytu na dowolny cel.

Jeśli masz wątpliwości, który produkt hipoteczny wybrać, koniecznie weź pod uwagę ich przeznaczenie, Twoje potrzeby, sytuację i wybierz to, co będzie dla Ciebie najlepsze.

 

FacebookTwitterGoogle+LinkedInEmail